Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Εισαγωγή
Τον ιστότοπο www.psichogios.gr τον διαχειρίζεται η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
Όλες οι αναφορές σε «εμάς», «εμείς» ή «εταιρεία» στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής και της ειδοποίησης αυτεξαίρεσης θεωρείται ότι αναφέρονται στην εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. Η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. δεσμεύεται να διαφυλάσσει το ιδιωτικό απόρρητο όλων των επισκεπτών στον ιστότοπο www.psichogios.gr και να προστατεύει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που δυνατό να μας παρέχετε. Παρέχουμε την παρούσα Ειδοποίηση αναφορικά με το Ιδιωτικό Απόρρητο με σκοπό να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε πώς μπορεί να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που θα λάβουμε από εσάς. Η παροχή από εσάς των προσωπικών σας δεδομένων υποδηλοί την αποδοχή από εσάς της Ειδοποίησης αναφορικά με το Ιδιωτικό Απόρρητο και ότι συγκατατίθεστε στη συγκέντρωση, χρήση και αποκάλυψη από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα Ειδοποίηση αναφορικά με το Ιδιωτικό Απόρρητο. Αν δε συμφωνείτε με την παρούσα Ειδοποίηση, παρακαλείστε να μη μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Απόρρητο
Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που εισάγετε στην τοποθεσία μέσω ή αποστέλλετε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα Προσωπικά Δεδομένα της παρούσας τοποθεσίας. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας ή υλικό που αποστείλετε στην τοποθεσία, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις κτλ., θα θεωρηθούν ότι δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν πληροφορίες για αποκλειστική χρήση και, ως εκ τούτου, η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί.

Προσωπικά Δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα είναι στοιχεία σχετικά με ένα πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να διακριβωθεί, όπως αυτά ορίζονται από τον ισχύοντα νόμο, όπως όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου.
Διαβάστε αναλυτικά την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Χρήστες ηλικίας 18 και κάτω
Αν είστε 18 ετών ή μικρότεροι σε ηλικία, πρέπει να εξασφαλίσετε τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα σας προτού μας δώσετε οποιαδήποτε προσωπικά σας στοιχεία. Δεν επιτρέπεται σε χρήστες που δεν έχουν εξασφαλίσει τέτοια συγκατάθεση να μας παρέχουν προσωπικά δεδομένα.

Χρήση των στοιχείων που συγκεντρώνονται
Συγκεντρώνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας με σκοπό την αξιολόγηση και εύρεση ανθρώπινου δυναμικού για την εταιρεία μας. Σε περίπτωση που αλλάξετε γνώμη και θελήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα/αρχεία σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@psichogios.gr . Το βιογραφικό σας και τα στοιχεία που υποβάλλετε θα αποθηκευτούν από την ημερομηνία υποβολής και για τους προσεχείς 6 μήνες στα αρχεία της εταιρείας μας.

Ασφάλεια
Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. δίνουν μεγάλη σημασία στα θέματα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύονται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, χρησιμοποιώντας σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή διασφάλισή σας. Κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας είναι ασφαλής και απόρρητη. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. έχουν αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, στα συστήματα και τα αρχεία. Επιπλέον, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. εγγυώνται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. μπορούν να αποκαλύψουν στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχουν ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.
Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων
Για την καλύτερη δική σας διασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς δεδομένων, η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL Connection.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)
Η πρόσβαση στα συστήματα της εταιρείας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων μόνο υπηρεσιών από τους πελάτες/χρήστες ενώ ταυτόχρονα απαγορεύει την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων, που περιέχουν απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες για την εταιρεία.

Κρυπτογράφηση
Πρέπει να γνωρίζετε ότι σε οποιοδήποτε σημείο του ιστοτόπου εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, πιστωτικές κάρτες, τηλέφωνα, διευθύνσεις κτλ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 128-bit.
Για να γίνει περισσότερο κατανοητό τι είναι η κρυπτογράφηση, σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται για έναν τρόπο κωδικοποίησης των πληροφοριών μέχρι αυτές να φτάσουν στους αποδέκτες τους, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να την αποκωδικοποιήσουν με τη χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Πιο συγκεκριμένα, κάθε φορά που παραγγέλνετε και αφού έχετε συνδεθεί με το username και τον προσωπικό σας κωδικό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα της ιστοσελίδας κρυπτογραφούνται με χρήση κλειδιού 128-bit. Με άλλα λόγια, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες στο σύστημα, ο browser σας τις αποκρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128-bit και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα.

Διαβιβάσεις με βάση το Διαδίκτυο και αποποίηση ευθύνης
Δεδομένου ότι το Διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο περιβάλλον, η χρήση διαδικτυακού τόπου για τη συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών αναγκαστικά συνεπάγεται τη διαβίβαση δεδομένων σε διεθνή κλίμακα.
Συνεπώς, το γεγονός ότι περιηγείστε αυτό τον διαδικτυακό τόπο και επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά αποτελεί αναγνώριση και αποδοχή της επεξεργασίας από εμάς των προσωπικών δεδομένων με αυτό τον τρόπο.
Παρόλο που η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. εφαρμόζει εύλογα μέσα για προστασία από ιούς και άλλα επιβλαβή συστατικά, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια που είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στον ιστότοπο θα είναι αδιάκοπη ή ελεύθερη από σφάλματα, ή ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος, οι εξυπηρετητές του ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από εμάς είναι ελεύθερα από ιούς και άλλα επιβλαβή συστατικά.

Επικοινωνία μαζί μας
Αν έχετε οποιαδήποτε σχόλια, απορίες ή αιτήματα αναφορικά με τη χρήση από εμάς των προσωπικών σας στοιχείων ή οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Ειδοποίηση αναφορικά με το Ιδιωτικό Απόρρητο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που δίνονται στη σελίδα Επικοινωνίας. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις και εισηγήσεις αναφορικά με την Ειδοποίηση και με το Ιδιωτικό Απόρρητο είναι καλοδεχούμενες.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική
Παρακαλείσθε όπως ελέγχετε αυτή την Ειδοποίηση αναφορικά με το Ιδιωτικό Απόρρητο από καιρού εις καιρόν. Παρόλο που επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να συμπληρώνουμε αυτή την πολιτική, θα υπάρχει ειδοποίηση σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές για τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την αλλαγή και, όπου είναι κατάλληλο, θα σας ειδοποιούμε και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αποποίηση Ευθύνης
Το Περιεχόμενο της παρούσας τοποθεσίας μπορεί να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές μπορούν να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην παρούσα τοποθεσία ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., ωστόσο, δε δεσμεύεται για την ανά τακτά διαστήματα ανανέωση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα τοποθεσία. Επιπροσθέτως, η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. δεν εγγυάται ότι η παρούσα τοποθεσία θα λειτουργεί συνεχώς και χωρίς σφάλματα, ότι οι ελλείψεις θα διορθώνονται περιοδικά ή ότι θα είναι συμβατή με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του χρήστη. Πληροφορίες, συμβουλές και απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα τοποθεσία δεν πρέπει να λαμβάνονται ως βάση για τη λήψη προσωπικών, νομικών, οικονομικών και άλλου τύπου αποφάσεων. Πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία για να λάβετε συγκεκριμένες συμβουλές που θα ταιριάζουν στη δική σας περίπτωση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγή και σας δίδεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση οποιασδήποτε μορφής, ρητής ή συνεπαγόμενης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των συνεπαγόμενων εγγυήσεων καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή της μη παραβίασης. Χωρίς τον περιορισμό των προαναφερθέντων, η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρησιμοποίηση του περιεχομένου από εσάς δε θα καταπατά τα δικαιώματα τρίτων ούτε ότι το περιεχόμενο θα είναι ακριβές, πλήρες και ενημερωμένο. Η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την αδυναμία των υπηρεσιών που προσφέρονται στην παρούσα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπηρεσιών ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των ομαδικών μεταδόσεων μέσω του διαδικτύου (webcast).

Αποκλεισμός Ευθύνης
Η χρήση της τοποθεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Τόσο η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. όσο και οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της, οι αντιπρόσωποί της ή οποιοσδήποτε τρίτος που εμπλέκεται στη δημιουργία, την παραγωγή ή δημοσίευση του ιστοτόπου δε φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική ή άλλου είδους ζημία που προέρχεται από, ή συνδέεται με τη χρήση της παρούσας τοποθεσίας ή του περιεχομένου, είτε βασίζεται σε συμβατικές υποχρεώσεις, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας), είτε αφορά απόλυτη ευθύνη ή άλλες, ακόμη και εάν η πιθανότητα τέτοιας βλάβης έχει γίνει γνωστή.
Εάν είστε δυσαρεστημένοι με κάποιο τμήμα της τοποθεσίας, η μοναδική σας αποζημίωση είναι η διακοπή χρήσης της.