Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας προς τις Εκδόσεις μας!

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις θέσεις εργασίας για τις οποίες υπάρχει ανάγκη κάλυψης στην εταιρεία μας.

Εάν δεν υπάρχει κάποια θέση που σας ενδιαφέρει την τρέχουσα χρονική περίοδο, μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που ανοίξει κάποια θέση εργασίας σχετική με τα προσόντα σας.

Ανοιχτές θέσεις εργασίας

CRM/ERP Consultant

Η εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΕ», ζητά CRM/ERP Consultant.

Περιγραφή θέσης:
Ως CRM/ERP σύμβουλος θα είναι υπεύθυνος για την ανάλυση απαιτήσεων, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων ERP/CRM/Reporting. Επιπλέον θα είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση, υποστήριξη των χρηστών και για την αντιμετώπιση, επίλυση προβλημάτων. Δεδομένου ότι θα συνεργάζεται με πολλούς συναδέλφους και εξωτερικούς συνεργάτες, επιθυμούμε να είναι δημιουργικός και έτοιμος να δεχθεί νέες προκλήσεις.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

 • Προϋπηρεσία 3 ετών σε παραμετροποίηση Entersoft ERP / CRM / Reporting
 • Εμπειρία στην χρήση Olap Designer, Scroller Designer (Entersoft)
 • Πτυχίο Ανώτερης / Ανώτατης Οικονομικής / Εμπορικής σχολής
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας γραπτά/προφορικά
 • Εμπειρία σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων

Επιθυμητές γνώσεις:

 • Καλή γνώση T-SQL (MS SQL Server, MySQL)
 • Γνώση Entersoft Dashboard Designer

Απαραίτητες δεξιότητες:

 • Αναλυτική σκέψη και δυνατότητα να ενεργεί εκτός πλαισίων
 • Δημιουργικός
 • Ικανότητα να εργάζεται μόνος του ή σε ομάδες, αποτελεσματικά

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση
 • Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τον κωδικό αγγελίας «IT-CONS-6-2021» όπου σας ζητηθεί


Γραφίστας

Η εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΕ», ζητά ΓΡΑΦΙΣΤΑ για το δημιουργικό της τμήμα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

 • Απόφοιτος ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής
 • Άριστη γνώση: ADOBE cloud SUITE 2019 (PHOTOSHOP, INDESIGN, ILLUSTRATOR, ACROBAT PRO), MICROSOFT WORD
 • Να επιδείξει Digital Portfolio με δημιουργικό σχεδιασμό (typography) και σελιδοποίηση καταλόγων, διαφημιστικών εντύπων και υλικού (αφίσες, προσκλήσεις, σταντς, διαφημιστικά δώρα, στατικά web banners κλπ)
 • Άριστη ορθογραφία και συλλαβισμός
 • Άριστη γνώση Αγγλικών ή και άλλης ξένης γλώσσας, ικανότητα σύνταξης εμπορικής αλληλογραφίας στα αγγλικά
 • Προϋπηρεσία 2-4 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας
 • Ικανότητα εργασίας σε multitasking περιβάλλον
 • Εκπληρωμένες στρατ/κές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

Η εμπειρία εργασίας σε εκδοτικό οίκο καθώς και η σύνθεση εξωφύλλων λογοτεχνικών βιβλίων θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.


Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τον κωδικό αγγελίας «GDTP-21-05» όπου σας ζητηθεί


ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ
 • ΤΑΤΟΪΟΥ 121
 • ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • T.K.: 144 52
 • ΤΗΛ.: 210 28 04 800
 • FAX: 210 28 19 550
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
 • ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 13-15
 • ΑΘΗΝΑ
 • T.K.: 106 78
 • ΤΗΛ.: 210 36 18 654
 • FAX: 210 36 40 683