Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας προς τις Εκδόσεις μας!

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις θέσεις εργασίας για τις οποίες υπάρχει ανάγκη κάλυψης στην εταιρεία μας.

Εάν δεν υπάρχει κάποια θέση που σας ενδιαφέρει την τρέχουσα χρονική περίοδο, μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που ανοίξει κάποια θέση εργασίας σχετική με τα προσόντα σας.

Ανοιχτές θέσεις εργασίας

Στέλεχος εκδοτικού τμήματος

Περιγραφή θέσης:

 • Αναζήτηση νέων τίτλων και συγγραφέων.
 • Συνεχής ενημέρωση για τα εκδοτικά νέα της εγχώριας αλλά και διεθνούς εκδοτικής βιομηχανίας.
 • Διαπραγμάτευση υψηλού επιπέδου για την αγορά δικαιωμάτων.
 • Παρακολούθηση διαδικασίας παραγωγής και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
 • Επίτευξη στόχων εκδοτικού τμήματος.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ (μεταπτυχιακές σπουδές θα συνεκτιμηθούν).
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής και πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Ευχέρεια στη γραφή και ικανότητα ταχύτατης ανάγνωσης.
 • Άριστη γνώση Η/Υ: περιβάλλον windows (MS Office, Internet, κ.λπ.).
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην αγορά του βιβλίου με συστηματική παρακολούθηση της εκδοτικής παραγωγής των τελευταίων ετών.
 • Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στη λιανική πώληση βιβλίου.
 • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα ψυχολογίας-προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικών-πολιτικών επιστημών.

Με την ανάληψη της θέσεως προσφέρονται:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Ικανοποιητικές αποδοχές.
 • Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε άριστο περιβάλλον εργασίας.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τον κωδικό αγγελίας «EKD-01-2019» στο αντίστοιχο πεδίο που θα βρείτε στη φόρμα.


Βοηθός Παραγωγής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

 • Σύνταξη και παρακολούθηση παραγγελιών και προσφορών παραγωγής εντύπων
 • Καταχώριση στοιχείων, παραγγελιών και τιμολογίων
 • Παρακολούθηση διαδικασίας παραγωγής και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Επικοινωνία με προμηθευτές
 • Επίτευξη στόχων τμήματος παραγωγής

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Απόφοιτος ΑΕΙ Θετικών ή Οικονομικών επιστημών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Proficiency)
 • Άριστη γνώση Η/Υ ( περιβάλλον windows , MS Office ιδιαιτέρως Excel, Internet)
 • Επιθυμητή εξοικείωση με ERP προγράμματα
 • Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας
 • Επικοινωνιακές ικανότητες

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Εμπειρία στην παραγωγή εντύπων
 • Γραφιστικές γνώσεις

Με την ανάληψη της θέσεως προσφέρονται:
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση
 • Προοπτικές εξέλιξης σε άριστο περιβάλλον εργασίας


Εξωτερικός πωλητής

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, Οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης.
 • Τριετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, εμπειρία στην αγορά παιχνιδιών θεωρείται πολύ σημαντική.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο Proficiency).
 • Άριστη Γνώση Η/Υ: MS Office.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Δυναμική φυσιογνωμία με επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Διαπραγματευτικές & οργανωτικές ικανότητες.
 • Επιθυμία για σταδιοδρομία στον χώρο των πωλήσεων.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό μισθό & bonus.
 • Εταιρικό αυτοκίνητο.
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο.
 • Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση.
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε άριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη.

Βιογραφικά που δεν καλύπτουν απολύτως τα παραπάνω τυπικά προσόντα, δε θα ληφθούν υπόψη.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τον κωδικό αγγελίας «05-18-S» στο αντίστοιχο πεδίο που θα βρείτε στη φόρμα.


Εξωτερικός πωλητής στον κλάδο του παιχνιδιού

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, Οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης.
 • Τριετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση εταιρείας παιχνιδιών. ή γενικότερα στην αγορά παιχνιδιών.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο Proficiency).
 • Άριστη Γνώση Η/Υ: MS Office.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Δυναμική φυσιογνωμία με επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Διαπραγματευτικές & οργανωτικές ικανότητες.
 • Επιθυμία για σταδιοδρομία στον χώρο των πωλήσεων.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό μισθό & bonus.
 • Εταιρικό αυτοκίνητο.
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο.
 • Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση.
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε άριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τον κωδικό αγγελίας «01-17-S» στο αντίστοιχο πεδίο που θα βρείτε στη φόρμα.


Επιθεωρητής Πωλήσεων

Περιγραφή Θέσης:

 • Αναφέρεται στη Διεύθυνση Πωλήσεων
 • Συμμετέχει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής και του πλάνου πωλήσεων της εταιρείας στις κατηγορίες εκπαιδευτικών παιχνιδιών και βιβλίων
 • Ελέγχει την αποτελεσματικότητα των πωλήσεων και των προγραμμάτων marketing
 • Έχει υπό την ευθύνη του ομάδα πωλητών στην περιοχή της Νότιας Ελλάδας
 • Δημιουργεί παρουσιάσεις (σε MS Powerpoint) για τα πλάνα πωλήσεων & μάρκετινγκ στις κατηγορίες εκπαιδευτικών παιχνιδιών και βιβλίων
 • Συνεργάζεται στενά με το marketing και άλλα τμήματα της εταιρείας για την ανάπτυξη του τμήματος των εκπαιδευτικών παιχνιδιών

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΑΤΕΙ σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά ή σχετικό αντικείμενο
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικού αντικειμένου θα θεωρηθεί προσόν
 • Προϋπηρεσία 4 ετών σε αντίστοιχη θέση στον χώρο του παιχνιδιού
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση μεγάλων λογαριασμών
 • Εμπειρία στη διαχείριση ομάδας θα θεωρηθεί προσόν
 • Άριστη γνώση Microsoft Office
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας
 • Οργανωτική προσωπικότητα με αναλυτικές δεξιότητες
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & bonus
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο & laptop
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη
 • Οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση

Βιογραφικά που δεν καλύπτουν απολύτως τα παραπάνω τυπικά προσόντα, δε θα ληφθούν υπόψη.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τον κωδικό αγγελίας «SALEST» στο αντίστοιχο πεδίο που θα βρείτε στη φόρμα


Γραφίστας

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

 • Απόφοιτος ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής
 • Άριστη γνώση: ADOBE cloud SUITE 2019 (PHOTOSHOP, INDESIGN, ILLUSTRATOR, ACROBAT PRO), MICROSOFT WORD
 • Να επιδείξει Digital Portfolio με δημιουργικό σχεδιασμό (typography) και σελιδοποίηση καταλόγων, διαφημιστικών εντύπων και υλικού (αφίσες, προσκλήσεις, σταντς, διαφημιστικά δώρα, στατικά web banners κλπ)
 • Άριστη ορθογραφία και συλλαβισμός
 • Άριστη γνώση Αγγλικών ή και άλλης ξένης γλώσσας, ικανότητα σύνταξης εμπορικής αλληλογραφίας στα αγγλικά
 • Προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 4 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας
 • Ικανότητα εργασίας σε multitasking περιβάλλον
 • Εκπληρωμένες στρατ/κές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

Η εμπειρία σε σύνθεση εξωφύλλων λογοτεχνικών βιβλίων θα εκτιμηθεί.


Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τον κωδικό αγγελίας «gDTP-2» όπου σας ζητηθεί


ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ
 • ΤΑΤΟΪΟΥ 121
 • ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • T.K.: 144 52
 • ΤΗΛ.: 210 28 04 800
 • FAX: 210 28 19 550
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
 • ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 13-15
 • ΑΘΗΝΑ
 • T.K.: 106 78
 • ΤΗΛ.: 210 36 18 654
 • FAX: 210 36 40 683