Σύνταξη βιογραφικού

Δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών & αποδέχομαι τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

Συμπληρώστε την εργασιακή σας εμπειρία (ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη)

Συμπληρώστε την εκπαίδευσή σας (ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη)

Συμπληρώστε επιπλέον σχετικούς τίτλους, διακρίσεις

Συμπληρώστε επιπλέον ικανότητες

Συμπληρώστε συστατικές επιστολές

Ανεβάστε τα αρχεία σας

Εδώ μπορείτε να ανεβάσετε το βιογραφικό σας και όσα επιπλέον αρχεία πιστεύετε ότι θα φανούν χρήσιμα στην αξιολόγησή σας (π.χ. συστατικές επιστολές).
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: doc, docx, pdf, odt, rtf, txt.

Σημείωση προς αιτουμένους

Η συμπλήρωση αίτησης εργασίας προς τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΕ είναι ένα πρώτο βήμα προς την εύρεση εργασίας. Δεν υποχρεώνει την εταιρεία Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΕ να προσφέρει εργασία, ούτε υποχρεώνει τον αιτούμενο να αποδεχθεί εργασία στην εταιρεία Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΕ. Η προσφορά εργασίας, αν γίνει από την εταιρεία Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΕ, είναι για εργασία με τη θέληση του αιτουμένου και δεν αποτελεί εγγύηση μόνιμης εργασίας. Τόσο ο εργαζόμενος όσο κι ο εργοδότης (Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΕ) έχουν δικαίωμα να διακόψουν τη συνεργασία τους κατά βούληση οποιαδήποτε στιγμή.

ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ
  • ΤΑΤΟΪΟΥ 121
  • ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • T.K.: 144 52
  • ΤΗΛ.: 210 28 04 800
  • FAX: 210 28 19 550
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  • ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 13-15
  • ΑΘΗΝΑ
  • T.K.: 106 78
  • ΤΗΛ.: 210 36 18 654
  • FAX: 210 36 40 683